• Trasy dowozu dzieci do szkół

     

     

    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu oraz  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu- rozpoczęcie zajęć  godz. 800  


    III autobus

    Trasa dowozu  na  pierwszą zmianę

     

    I kurs  -   Przasnysz – Wyrąb Karwacki (zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną -przystanek) – Wyrąb Karwacki ( pętla we wsi ) – Karwacz ( przez wieś ) – Zawadki (przy zlewni mleka) – Szkoła Podstawowa Nr 1 ( zatoczka przy szkole) - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu (zatoczka  przed szkołą) – Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu ul. Leszno 61.

     

     IV autobus

    II kurs – Przasnysz – Karwacz  (droga w kierunku Grabowa) – Góry Karwackie (pętla) – Polny Młyn  – Wandolin – Zawadki – Sierakowo (przez wieś)– Szkoła Podstawowa Nr 1 (zatoczka przy szkole) – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu (zatoczka przed szkołą).

     

    Trasa powrotu: I zmiana: godz. 1245

     

    Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu ul. Leszno 61 –Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu (zatoczka przed szkołą) – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu (zatoczka przy szkole) – Sierakowo (przez wieś) - Zawadki – Wandolin – Polny Młyn–Góry Karwackie – Karwacz  (droga w kierunku Grabowa) - Wyrąb Karwacki (zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną -przystanek) – Wyrąb Karwacki ( pętla we wsi ) – Karwacz (przez wieś) -Zawadki.

     

    Trasa dowozu na  II zmianę około godz. 1030

     

    Przasnysz – Zawadki – Karwacz (przez wieś) – Wyrąb Karwacki (zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną -przystanek) – Wyrąb Karwacki ( pętla we wsi )  – Karwacz (droga w kierunku Grabowa) – Góry Karwackie ( pętla)- Polny Młyn - Wandolin – Zawadki –Szkoła Podstawowej Nr 1 (zatoczka przy szkole) – Szkoła Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu (zatoczka przed szkołą).

    Trasa powrotu II zmiana –  godz. 1550


    Szkoła Podstawowa Nr 3 (zatoczka przed szkołą) – Szkoła Podstawowa Nr 1 (zatoczka przy szkole) – Sierakowo (przez wieś)-Zawadki – Wandolin – Polny Młyn-Góry Karwackie – Karwacz (droga w kierunku Grabowa)- Wyrąb Karwacki (zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną -przystanek) – Wyrąb Karwacki ( pętla we wsi ) - Zawadki.

    Długość trasy – ok. 126 km dziennie

    Liczba uczniów – ok. 40 uczniów na dwie zmiany (w tym 5 uczniów niepełnosprawnych)

     

    V autobus

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu

    Trasa dowozu - rozpoczęcie zajęć godz. 800

     

    Przasnysz  – Golany – Golany (obok byłej szkoły) – Szkoła Nr 2 w Przasnyszu (zatoczka przy dworcu PKS w Przasnyszu).

     

    Trasa  powrotu – godz. 1510

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu (zatoczka przy dworcu PKS w Przasnyszu) – Golany –  Golany (obok byłej szkoły).


    Długość trasy – ok. 26 km dziennie.

    Liczba uczniów – ok. 5 uczniów. 

     

    VI autobus

    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu - rozpoczęcie zajęć o  godz. 800

      

    Trasa dowozu:

     

    Przasnysz – Mchówko – Mchowo – Oględa –Mchowo (przystanek autobusowy we wsi)                 

    Kijewice – Mirów – Obrąb – Klewki – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu (zatoczka na przeciwko sklepu Biedronka ul. Leszno) -  Szkoła Podstawowa Nr 3  w Przasnyszu (zatoczka przed szkołą).

     

     Trasa powrotu - 1540


    Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu (zatoczka przed szkołą) – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu (zatoczka na przeciwko sklepu Biedronka ul. Leszno) – Klewki – Obrąb – Mirów –   Kijewice – Mchowo (przystanek autobusowy we wsi) – Oględa – Mchowo – Mchówko.


    Długość trasy – ok. 90 km dziennie.

    Liczba uczniów – ok. 37 uczniów. 

     

    Zamawiający zastrzega , że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji  szkół może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu.

     

    Uwaga: Transport dzieci do szkół może być realizowany również  poprzez transport otwarty (dostępny dla innych pasażerów) pod warunkiem zapewnienia uczniom dowożonym miejsc siedzących