• SZKOLNY SYSTEM PRZEPŁYWU INFORMACJI

     

    KTO? KOGO?

    W JAKI SPOSÓB?

    1. Dyrektor → Rada Pedagogiczna

    ♦ Księga zarządzeń

    ♦ Tablica ogłoszeń

    ♦ Posiedzenia i indywidualne spotkania

    ♦ Ankiety

    ♦ Zapytania i wnioski

    ♦ Kalendarium szkolne

    ♦ Dokumentacja szkolna

    ♦ Kontakty telefoniczne

    ♦ Korespondencja e-mailowa

    1. Dyrektor → pracownicy administracji i obsługi

    ♦ Zebrania

    ♦ Księga zarządzeń

    ♦ Dokumentacja

    ♦ Spotkania i rozmowy

    ♦ Szkolenia i narady

    ♦ Kontakty telefoniczne

    ♦ Korespondencja e-mailowa

    1. Dyrektor → Rodzice

    ♦ Zebrania z rodzicami

    ♦ Zebrania prezydium Rady Rodziców

    ♦ Stałe konsultacje

    ♦ Sekretariat

    ♦ Kalendarium szkolne

    ♦ Warsztaty z rodzicami

    ♦ Kontakty telefoniczne

    ♦ Korespondencja e-mailowa

    1. Dyrektor → Samorząd Uczniowski

    ♦ Apele

    ♦ Spotkania z Samorządem Uczniowskim

    ♦ Tablica ogłoszeń

    ♦ Skrzynka „ Pomocniczka"

    1. Nauczyciele → Rodzice

    ♦ Zebrania, kosultacje

    ♦ Zeszyt wychowawczy

    ♦ Korespondencja

    ♦ Rozmowy telefoniczne

    ♦ Korespondencja e-mailowa

    ♦ Uroczystości klasowe

    1. Nauczyciele → Uczniowie

    ♦ Godziny z wychowawcą

    ♦ Imprezy szkolne

    ♦ Rozmowy

    ♦ Apele

    ♦ Tablica informacyjna

    1. Nauczyciele → Nauczyciele

    ♦ Zespoły przedmiotowe

    ♦ Zespoły klasowe

    ♦ Posiedzenia Rady Pedagogicznej

    ♦ Tablica ogłoszeń

    ♦ Spotkania okolicznościowe

    ♦ WDN

    ♦ Dokumentacja zespołów nauczycielskich

    ♦ Rozmowy telefoniczne

    ♦ Korespondencja e-mailowa

    1.  Uczniowie → Uczniowie

    ♦ Internet

    ♦ Spotkania z wychowawca

    ♦ Rozmowy

    ♦ Zebrania samorządu

    ♦ Rozmowy telefoniczne

    ♦ Korespondencja e-mailowa