• SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM AGRESYWNYM


     

    RODZAJ DZIAŁAŃ

    SPOSOBY REALIZACJI

    1. Działania dyrekcji

    Ø Zatrudnienie specjalistów

    Ø Organizowanie zajęć specjalistycznych

    Ø Pozyskiwanie środków na doskonalenie nauczycieli

    Ø Zapewnienie odpowiedniej bazy

    Ø Współpraca z instytucjami

    Ø Uwzględnienie tematyki agresji

    1. Działania Rady Pedagogicznej (związane z doskonaleniem zawodowym)

    Ø Organizowanie doskonalenia zawodowego ukierunkowanego szczególnie na doskonalenie umiejętności wychowawczych

    Ø Stworzenie systemu wspierania nauczycieli w pracy wychowawcy

    Ø Współpraca ze specjalistami

    1. Działania z uczniami

    Ø Aktywizowanie uczniów

    Ø Warsztaty z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami

    Ø Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

    Ø Rozmowy indywidualne

    Ø Ceremoniał szkolny

    Ø Spektakle profilaktyczne

    Ø Działalność w samorządzie oraz innych organizacjach

    Ø Oferta zajęć biblioteki szkolnej

    Ø Powierzanie ról

    Ø Pomoc koleżeńska - wolontariat

    Ø Oferta letniego i zimowego wypoczynku

    1. Działania z rodzicami

    Ø Konsultacje

    Ø Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych

    Ø Warsztaty

    Ø Rozpoznawanie środowiska

    Ø Spotkania integracyjne

    Ø Organizowanie spotkań ze specjalistami

    Ø Powierzanie funkcji rodzicom

    Ø Opracowanie systemu współpracy z rodzicami

    Ø Diagnozowanie pracy szkoły z udziałem rodziców

    Ø Opracowanie systemu przepływu informacji