• SYSTEM WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

     

     FORMY

    WSPÓŁPRACY

    SPOSOBY REALIZACJI

    Działania przygotowujące rodziców do współpracy

    Informacja dla rodziców „Prawo oświatowe - Rodzice w szkole"

    Zawiązywanie kontaktów z rodzicami

    Spotkania integracyjne

    Udział rodziców w uroczystościach szkolnych

    Udział rodziców w wycieczkach, biwakach, zielonych szkołach

    Warsztaty integracyjne

    Sportowe spotkania

    Edukacja rodziców

    Uczestnictwo rodziców w zajęciach jako obserwatorzy

    Warsztaty dla rodziców

    Szkolna Biblioteczka Rodzica

    Wspieranie rodziców

    Spotkania rodziców ze specjalistami

    Szkolne grupy wspierania

    Powierzanie ról i funkcji rodzicom

    Pełnienie funkcji w Radzie Rodziców

    Pełnienie funkcji: eksperta, organizatora, konsultanta, prelegenta, sponsora

    Przekazywanie informacji

    Zebrania informacyjne

    Korespondencja, w tym e-mailowa

    Strona internetowa

    Folder o szkole

    Szkolna wideoteka

    Spotkania trójek klasowych