• Zajęcia świetlicowe odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:30.

    Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom, którzy wyrażają potrzebę pozostania dłużej w szkole ze względu na pracę zawodową rodziców.

   • Główne zadania realizowane poprzez opiekę świetlicową:

    • zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed i po lekcjach,
    • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
    • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
    • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,
    • organizowanie kulturalnych rozrywek,
    • kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
    • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
    • rozwijanie samodzielności,
    • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,