• Stołówka szkolna

    • Regulamin stołówki szkolnej

    •  

      

     Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, papryka słodka, bazylia, zioła prowansalskie. 

     Zgodnie z informacjami producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

      

     REGULAMIN ZAKUPU, WYDAWANIA
     I ROZLICZANIA  OBIADÓW
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ
     NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
     W PRZASNYSZU

     1. Proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków  wyłącznie  z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”.
     2. Loginy i hasło tymczasowe zostanie wysłany po dodaniu rodzica do systemu (prosimy sprawdzić także skrzynkę SPAM na swojej poczcie elektronicznej i zachować pierwszą wiadomość).
      Loginem do aplikacji nie jest email tylko fraza “rodzic+numer”.
     3. W razie problemów z zalogowaniem się do konta można uzyskać informacje kontaktując się z Intendentem szkoły pod numerem telefonu: 502 854 470
     4. Do wydania zakupionego przez aplikację Jem W szkole posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku i sprawdza status zakupionych i opłaconych posiłków.
     5. Dzięki operatorowi szybkich płatności tPay zamówienia i opłaty mogą być wykonywane 24 h na dobę 7 dni w tygodni i w czasie rzeczywistym informacje trafiają do Intendenta. Realizacja płatności obciążona jest prowizją 1% od realizowanej płatności np. przy kwocie 100 zł jest to 1 zł prowizji.
     6. Brelok pobiera się jednorazowo u Intendenta szkoły  - innym rozwiązaniem jest rozdanie breloków dzieciom.
     7. Rodzic po otrzymaniu breloka zobowiązany jest wprowadzić jego nr w aplikacji JEM W SZKOLE w zakładce TWOJE DANE zgodnie z przesłaną instrukcją pierwszego logowania (dostepna także na stronie https://www.jedynka-przasnysz.pl/ )
     8. Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą i zniszczeniem. W momencie rezygnacji z obiadów, zakończenia edukacji w SP 1 należy brelok zwrócić do Intendenta szkoły.
     9. Utratę lub zniszczenie breloka należy bezzwłocznie zgłosić Intendentowi, aby zapobiec wydania posiłku osobie nieuprawnionej.
     10. W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej wyda nowy brelok za opłatą np. 5  zł. W celu dalszego korzystania z wykupionych posiłków należy uiścić opłatę za wydanie nowego breloka.
     11. Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji Jem W Szkole do 27 dnia miesiąca poprzedzającego wydawane posiłki np. do 27 stycznia składamy zamówienia i opłacamy posiłki na luty. Po tym terminie zakup obiadów jest niemożliwy.
     • Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji Jem W Szkole.
     • Za pośrednictwem aplikacji dostępna jest możliwość zamawiania i opłat przez cały miesiąc i wymaga wyprzedzenia zamówienia oraz opłaty minimum 1 dzień przed zamawianym posiłkiem np. w poniedziałek można zamówić posiłki najwcześniej na środę  i kolejne dni.
     1. Za pomocą aplikacji można dokonać zakupu dowolnej liczby posiłków..
     2. Za pomocą aplikacji Jem W Szkole dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecność dziecka w danym dniu, dodatkowo można zapoznać się z historią wpłat i zaplanowanym jadłospisem. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.
     3. W przypadku nieobecności dziecka w szkole w dniu, w którym ma wykupiony posiłek w stołówce szkolnej rodzic ma możliwość zgłosić nieobecność dziecka za pomocą aplikacji Jem W Szkole, najpóźniej do godziny np. 8.30 tego samego dnia.
     4. Aplikacja automatycznie naliczy nadpłatę na koncie dziecka o wartości posiłków w dni z prawidłowo zgłoszoną nieobecnością.
     5. Nadpłata za zgłoszone nieobecności pomniejsza należność za posiłki w kolejnym zamówieniu wykonanym poprzez aplikację Jem W Szkole.
     6. Rodzic zobowiązany jest zgłosić wszelkie nieobecności dziecka za pomocą aplikacji (w przypadku planowanej w szkole wycieczki, wyjścia do kina, zawodów, choroby itd.)
     7. Nieuzasadniona i niezgłoszona nieobecność na posiłku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany posiłek.
     8. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument – „Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.
     9. W przypadku problemów technicznych z obsługą aplikacji „Jem w szkole” należy skontaktować się z pracownikiem szkoły pod numerem 668 211 767
     10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

      

     Do pobrania:

     Obsluga_systemu_JemWSzkole.pl_-_Instrukcja_dla_rodzicow.docx