• Uczeń, który chce zostać członkiem Zarządu powinien:


     1.  Uczęszczać do klasy V – VIII;

     2.  Zgłosić się do UKW (stanowisko UKW na górnym korytarzu) i pobrać kartę, na której zbierze przynajmniej 20 podpisów uczniów, którzy popierają go, jako kandydata do Zarządu;

     3.  Oddać kartę z podpisami do UKW do 9 października. Członkowie UKW sprawdzają poprawność wypełnionej karty i wpisują ucznia na listę kandydatów. UKW publikuje listę kandydatów do Zarządu;

     4.  Uzupełnić, a następnie zwrócić formularz z pytaniami, który otrzymuje od UKW.

     5.  Prowadzić  swoją kampanię wyborczą, czyli działania polegające na przekonaniu jak największej liczby uczniów, aby zagłosowali na niego w wyborach do Zarządu. W prowadzeniu kampanii wyborczej kandydatowi mogą pomagać inni uczniowie, tworząc sztab wyborczy danego kandydata.

      

     Do prowadzenia kampanii mogą być wykorzystywane:

      

     • tablica Samorządu;

     • komunikatory internetowe i komórkowe;

     • spotkania kandydata z wyborcami;

     • osobiste rozmowy kandydata z wyborcami.

     • Kampania wyborcza kończy się 2 dni przed wyborami. Ostatniego dnia obowiązuje tzw. cisza wyborcza.

      

     Uwaga! UKW udziela kandydatom odpowiedzi na pytania o szczegóły związane z prowadzeniem kampanii.