• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
    z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

     nr konta:  86 8924 0007 0000 0954 2001 0001

    w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza