• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 

     

     

    TERMIN

    UWAGI

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    01.09.2023 r.

     

    Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych  (Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego)

    04.09.2023 r.

     

    I półrocze

    od 01.09.2023 r.

    do 12.01.2024 r.

     

    II półrocze

    od 29.01.2024 r.

    do 21.06.2024 r.

     

                DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    Dzień wolny

    13.10.2023 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk. („dzień dyrektorski”)

    Święto Edukacji Narodowej

    14.10.2023 r. (sobota)

     

    Dzień wolny

    31.10.2023 r. (wtorek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szkolnego (,,dni dyrektorskie”)

    Wszystkich Świętych

    01.11.2023 r. (środa)

     

    Święto Niepodległości

    11.11.2023 r. (sobota)

     

    Zimowa przerwa świąteczna

    23.12  – 31.12.2023 r.

     

    Nowy Rok

    01.01.2024 r. (poniedziałek)

     

    Święto Trzech Króli

    06.01.2024 r. (sobota)

     

    Ferie zimowe

    15.01.2024  -28.01.2024r.

     

    Rekolekcje wielkopostne - dni wolne zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk.

    21 – 22 marca 2024 r.      (czwartek-piątek)

    opieka świetlicowa

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28.03.2024r. – 02.04.2024 r.

     

    Święto Pracy

    01.05.2024r. (środa)

     

    Dzień wolny

    2 maja 2024r. (czwartek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk. (,,dni dyrektorskie”)

    Święto Konstytucji 3 maja

    03.05.2024r. (piątek)

     

    Egzamin ósmoklasisty (termin główny):

    1- język polski (wtorek)

    2 – matematyka (środa)

    3- język obcy nowożytny (czwartek)

    14 -16 maja 2024 r.

    Dni wolne od zajęć lekcyjnych 

    Boże Ciało

    30.05.2024 r. (czwartek)

     

    Dzień wolny

    31.05.2024 r. (piątek)

    Dzień wolny zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji roku szk. („dzień dyrektorski”)

    Egzamin ósmoklasisty:

    1- język polski (poniedziałek)

    2 – matematyka (wtorek)

    3- język obcy nowożytny (środa)

    10 -12 czerwca 2024 r.

    Termin dodatkowy dla uczniów, którzy nie mogli zdawać egzaminu w terminie głównym (zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze odbywają się w normalnym trybie)

    Zakończenie roku szkolnego

    21.06.2024 r. (piątek)

     

    Wakacje

    od 22.06.2024 r.
    do 31.08.2024 r.

     

           

     

    SPOTKANIA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z RODZICAMI

    Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0- VIII (wywiadówki)

    19.09.2023   /wtorek/

    14.11.2023       /wtorek/

    11.01.2024 /czwartek/

    19.03.2024 /wtorek/

    07.05.2024
    /wtorek/

    Godziny zebrań będą ustalane przed każdym spotkaniem

    Godziny dostępności

     

     

    Informacje na temat tego, w jakich dniach i godzinach nauczyciele są dostępni dla rodziców i uczniów, zostaną przekazane za pośrednictwem wychowawców klas.

     

     

    INFORMACJA O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ – I półrocze

    na 3 dni robocze przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

    05.01.2024 r.

    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

    11.12.2023r.

     

     

    INFORMACJA O OCENIE ROCZNEJ

    na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

    05.06.2024 r.

    na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w przypadku niedostatecznej oceny  z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania

    12.05.2024 r.

      

    POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

    I półrocze

     

     

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

    10.01.2024 r.

     

    II półrocze

     

     

    Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

    12.06.2024 r.

     

      

    EGZAMINY POPRAWKOWE

    Podania należy składać do dnia

    18.06.2024 r.
    do godz. 16:00

    informacje dotyczące terminu, godz. egzaminu i składu komisji zostaną przekazane 24.06.2024r. za pośrednictwem poczty lub inny sprawdzalny sposób